Bart Hendriks

Geboren 10 november 1910 te Beneden Leeuwen.

Bart was op maandag 3 mei 1943 aan het werk bij meubelfabriek Gelder & Os.  De Gestapo kwam daar plotseling binnen en hij werd er uit gepikt en werd meegenomen. Broer Jan was niet gaan werken maar kon zich verschansen in het veld. Bart werd beschuldigd dat hij bij aanvang van de staking de machines had stil gezet.

Bart werd onder bedreiging naar het gemeentehuis gebracht met andere. De familie mocht tijdens het verblijf boterhammen brengen. Ze zaten opgesloten in het distributiekantoor onder het gemeentehuis. In afwachting van het verhoor daar werden ze geschopt en geslagen. Tijdens het verhoor werden ze met een mitrailleur bedreigd. De Duitsers wilde weten wie de staking was begonnen en verantwoordelijk waren voor het plunderen van de melkwagens. De Duitsers voerde standrecht uit Bart werd ter dood veroordeeld. S’avonds mochten familieleden nog eten brengen. Toen vader Hendriks het etensketeltje terugkreeg vonden ze er een briefje in van Bart. ”Dag vader, dag Sientje”. Sientje was de vriendin van Bart.

Bart werd met de vier anderen gefusilleerd op de Galgenberg in Arnhem op woensdag 5 mei 1943.

Op 5 mei 1946 werden de stoffelijke overschoten gevonden.                              

Sientje herkende het hemd van Bart omdat daar een dubbel overslag op zat met zijn naam. Ze werden geindentificeerd o.a. door de klompen die met een band waren gerepareerd en een tabaksdoosje, resten van een kostuum en een halsketting met een medaille. Op 14 mei 1946 werden de stoffelijke overschotten overgebracht naar Beneden Leeuwen en begraven in de Calvarieberg.

 

Gerrit van Kampen

Geboren 3 november 1918 te Boven Leeuwen.

Gerrit van Kampen werkzaam bij Gelder van Os, werd ook op 4 mei met een vrachtwagen ( 19 mannen) afgevoerd naar Arnhem en werden de volgende dag naast het huidige Openluchtmuseum op de Galgenberg geëxecuteerd. In mei 1946 werd zijn stoffelijk overschot begraven op het kerkhof te Boven Leeuwen.

Onderstaand ter herinerring het Monument in Boven Leeuwen

Herdenkingsmonument Oorlogslachtoffers Boven Leeuwen

Cor van Emmerloot

Geboren 21 februari 1909 te Beneden Leeuwen.

Cor van Emmerloot was werf medewerker. Hij sprak Duits en heeft in het gemeentehuis als tolk gefungeerd. Werd in eerste instantie naar huis gestuurd. Maar is later weer gevangen genomen. En ook afgevoerd naar Arnhem en geëxecuteerd op de Galgenberg.

 

Antoon Wijman

Geboren 26 juli 1911 te Megen.

Antoon Wijman was werf medewerker. Is ook afgevoerd naar Arnhem en geexecuteerd op de Galgenberg op 5 mei 1943

Onderstaand ter herinerring het Monument te Wamel

Herdenkings Standbeeld Oorlogslachtoffers In Wamel

Jan Walraven

Geboren 26 april 1912 te Beneden Leeuwen.

Antoon Walraven en Wim Bevers waren de hoofdfirmanten van de meubelfabriek Walraven & Bevers, merknaam  WéBé Meubel, en was zodanig opgeroepen als vertegenwoordiger. Na veroordeling werd Jan Walraven afgevoerd met de 9 andere veroordeelden naar de Coehoorn Kazerne in Arnhem. Hij is op 5 mei 1943 s’morgen met de vier andere dood veroordeelden gefusilleerd op de Galgenberg aan de Waterbergseweg te Arnem

 

 

Onderstaan de foto is in het Concertgebouw te Beneden Leeuwen op 14 mei 1946.  Het stoffelijk overschot van G. van Kampen werd gebracht naar Boven Leeuwen, waar die werd opgebaard in het op indrukwekkende wijze als Chapelle Ardente ingerichte patronaatsgebouw. De stoffelijke resten van C.van Emmerloot, L.Hendriks, J.Walraven en A. Wijman werden opgebaard in het Concertgebouw te Beneden Leeuwen. En opgehaald door de Verenigingen uit Wamel , die te voet een afstand van 10km. heen en weer moesten afleggenen aan welks hoofd de twee herders der parochie liepen. Vooral de Vincentiusvereniging uit Wamel maakte door getal en kleding een imponeerden indruk. De volgende dag werden in Beneden Leeuwen onder overweldigende belangstelling, met zangverenigingen en Harmonie in elk van de drie dorpen de begrafenissen plaats. Van de drie slachtoffers te Beneden Leeuwen werden de kisten in een gemeenschappelijk graf bijgezet in de Calvarieberg. Onder het kruis monument op de Calvarieberg lagen de gevallenen van de gevechten op de Grebbenberg. Het stoffelijk overschot van de heer Wijman werd bijgezet in een gemetselde groeve. G. van Kampen werd bijgezet op het R.K.Kerkhof te Boven Leeuwen. De organsatie was o.a.in handen van de secretaris heer TH Oremus. (De Gelderlander 17-5-46)

 

Patronaatsgebouw Ben.Leeuwen 4 van de 5 gevonden stoffelijke overschotten. Erewacht betrokken door de naar Vught gedeporteerden.

TOT 15 JAAR TUCHTHUISSTRAF VEROORDEELD (5 slachtoffers)

Piet van Dreumel

Geboren 21oktober 1919 te Beneden Leeuwen.

Piet van Dreumel was meubelmaker bij Walraven & Bevers. Piet is vanaf het gemeente huis in Beneden Leeuwen overgebracht naar de Koepel gevangenis in Arnhem. Na vijfdagen overgebracht naar het concentratiekamp In Vught. Hier verbleef hij 16 maanden. In september 1944 werd hij getransporteerd naar het concentratiekamp Sachsenhausen en later de dependance Falkensee. Hij werd op 3 mei 1945 in Berlijn door de Russen bevrijd. Piet overleefde als enige van de veroordeelde stakers de oorlog.

Hij heeft na de oorlog zijn werk weer hervat bij Walraven & Bevers als chef van de Technische Dienst. Piet is overleden op 71 jarige leeftijd in Beneden Leeuwen (21 februari 1991).

Zie zijn verhaal onder het hoofdstuk “Over de Stichting”

 

Piet Hol

Geboren 6 maart 1908 te Boven Leeuwen. Gehuwd.

Petrus Cornelis Hol was meubelmaker. Piet Hol is via de Koepel gevangenis ook naar Vught overgebracht. Op 5 september 1943 vervoerd naar Duitsland en is hij naar Bergen Belsen (dld) overgebracht. Tussen 6 april en 31 mei 1945 is hij overleden op 37 jarige leeftijd.

Kamp informatie Vught: Binnengekomen 13 mei 1943. Ziek geweest.    Staker. Veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf.                                                        Sonderaktion: Mocht niet buiten het kamp werken

 

Hendrik de Kok

Geboren 24 juni 1923 te Beneden Leeuwen

Hendrik de Kok was meubelmaker. Is tot tuchtstraf veroordeeld en wordt op 3 mei 1943 afgevoerd naar de strafgevangenis te Arnhem. Na 5 dagen wordt zoals ook de andere 4 andere tot tuchtstraf veroordeelden afgevoerd naar Vught. Op 5 september 1944 werd hij afgevoerd naar een van de concentratie kampen in Duisland.

Overleden in het concentratiekamp Mauthausen (Duitsland) op 16 maart 1945.

Gradus Rikken

Geboren 18 februari 1913 te Beneden Leeuwen. Gehuwd.

Gradus Rikken was meubelmaker bij Walraven & Bevers.                            Gradus Hendrikus Rikken ook overgebracht naar de strafgevangenis te Arnhem. Daarna vervoerd op 13 mei 1943 naar het concentratiekamp te Vught. Omdat in begin september 1944 de geallieerde de Belgische Nederlandse benaderde werd het kamp Vught ontruimd. Op 5 september werd Gradus Rikken op transport gezet en weggevoerd naar Duitsland naar het concentratiekamp Mauthausen (Opper Oostenrijk). Hier is hij overleden op 23 februari 1945 hij is dan 32 jaar oud.

Bidprentje

Willem Tijnagel

Geboren op 22 april 1924 te Boven Leeuwen.

Willem Tijnagel was meubelmaker en is ook overgebracht naar de strafgevangenis de Koepel in Arnhem. En op 13 mei 1943 weggevoerd naar het concentratiekamp Vught. Op 5 september 1944 afgevoerd naar het concentratie kamp Mauthausen (Opper Oostenrijk). Overleden in het concentratie kamp op 24 maart 1945.

Briefje met de tekst door Wim op 5 oktober 1943 uit de trein geworpen en op 6 oktober 1943 gevonden aan de spoorlijn Gennep-Goch ” Ik en mijn kameraden op transport naar Duitsland gezet. Wim”

Brief van Wim Tijnagen mede namens zijn vrienden geschreven en uit het kamp gesmokkeld.

Letterlijke tekst van de brief uit het concentratie kamp Vught aan J. Tijnagel.(overgenomen uit de Herdenkingskrant 4 mei 1993)

Aan gezamenlijke ouders en vrouw.                                                                                                                                                                                                                              Wij hebben besloten een gezamenlijk een brief aan jullie te schrijven, dan hoort U eens iets meer van ons. Wij zijn allen nog prima gezond en dat is het voornaamste. De hoofdzaak. van dit schrijven is eigenlijk “de paketten”. Zoals U misschien gehoord zult hebben, mogen wij maar één pakket in de week ontvangen. Wij meende dat het beste was dat u om beurten stuurt dan kunnen wij elkaar altijd voorthelpen. b.v. De een Dinsdag, de andere ‘s Woensdag enz. De paketten mogen maar 2 1/2 kg zwaar zijn, maar ze worden niet nagewogen hoor. U begrijpt het wel denk ik. Als de boeren een handje helpen, probeer dan zoveel mogelijk het brood heel te sturen, dus geen boterhammen, die beschimmelen gauw. Fruit hoef je dan niet te sturen want dat is te zwaar. Ook zoveel mogelijks potjes vermijden. ‘t Werk valt hier nogal mee.  Gert, Piet en Harry zitten in het timmermansvak. De andere Piet zit in het Stubedienst en ik zit in de keuken. Wij zijn allemaal verlegt. Ons adres is nu Blok 14B. ‘t Is hier alle zondagen cabaret. En niet zo’n kloot stelletje . Er zitten hier o.a Bob Scholte, Martin Roman, de pianist van het orkest Mark Weber, en de harmonika van de Ramblers. Dus afleiding genoeg. Als je een pakket stuurt  doe er dan bij alle vijf ‘n trui of pullover bij. Leg ze onder in het pakket. Doe er ook voor iedere keer een briefje bij. Doe dat maar onder  in het builtje tabak. Dat is het eerste waar we naar zoeken. Dan zouden we graag hebben dat je wat meer schreef over het dorp b.v. over de fabriek. Daar hebben we niets meer van gehoord. ‘t Enigste wat hier gemakkelijk is,  je hebt geen last van distributie. Heb je een nieuw pak nodig, dan haal je er een, en allemaal zonder punten. Maar met al die gein kon je beter thuis zitten. Ik zal maar gaan eindigen want de harmonika begint te brommen, dan ben ik mijn gedachte helemaal kwijt. Houd goeden moed. Bid veel voor ons en ook voor de vijf anderen die gevallen zijn, dat God hun zielen mogen genadig zijn. Ook wij zullen veel voor jullie bidden. Doe de groeten aan al onze vrienden en bekenden.

Van Wim, Harrie, Piet v.D., Gerrit R. P.H. de anderen, dan kunnnen die het ook lezen. Terug schrijven doe je maar in het pakket. Wees een beetje geheim met  die brief want hij is clandestien. daaaaaag WIM.

  

WEGGEVOERD NAAR CONCENTRATIE KAMP VUGHT.

Anthonius F.F. v.d.Donk

Beneden Leeuwen, Meubelmaker, 21 jaar ongehuwd. Uit Vught teruggekeerd op 27 juli 1943

 

Johannes van Eck

Beneden Leeuwen, Meubelmaker, 38 jaar, gehuwd. Uit Vught teruggekeerd    op 22 mei 1943 

Hendrikus J.van Gelder

Beneden Leeuwen, Mandenmaker, 38 jaar. gehuwd. Uit Vught teruggekeerd  op 22 mei 1943.

Lambertus G.M. Gerritsen

Wamel, Meubelmaker, ongehuwd, 27 jaar. Uit vught teruggekeerd op 24 juli 1943.

Wouter v. Hees

Boven Leeuwen, Meubelmaker, ongehuwd, 18 jaar. Uit Vught teruggekeerd op 5 augustus 1943.

 

Nicolaas P. v.d.Hurk

Beneden Leeuwen,Mandenmaker, ongehuwd, 28 jaar. Uit Vught teruggekeerd op 14 juli 1943.

 

Johannes v. Kessel

Beneden Leeuwen, Meubelmaker, gehuwd, 42 jaar, Uit Vught teruggekeerd op 22 mei 1943.

Arnoldus J. v. Kruisbergen

Beneden Leeuwen, Mandenmaker, ongehuwd, 20 jaar. Uit Vught teruggekeerd op 24 juli 1943

Het verhaal van Nol van Kruisbergen verteld in de herdenkingskrant mei 1993. Nol was er bij en kan het nog vertellen.

“Ik was erbij toen de roombussen van de wagen getrokken werden. Och je weet wel je bent jong en onbezonnen. Op maandagmiddag kwamen de Duitsers ook op ons werk, we werden allemaal ondervraagd. Drie werden er meegenomen, waaronder ik. Direct al werd er een loop tegen mijn slaap gezet en als ik niet direct namen noemde werd ik doodgeschoten. Even later weer. Ik heb niks gezegd. We werden naar het gemeentehuis gebracht. Ik ben daar nog eenmaal ondervraag in het bijzijn van een tolk. Verder heb ik 1 1/2 dag op een stoel gezeten. Praten mochten we niet, slapen konden we geen van allen. S’morgens waren we dood moe. We waren allemaal zeer angstig. Doodsbang ben ik geweest toen we met 20 man tegen de muur moesten staan en de melkrijder binnen kwam, waarbij de bussen van de wagen getrokken hadden. Hij kende ons, gaf echter te kennen dat er niemand bij was die het gedaan had. Deze man was Pompen uit Wamel. Ik blijf hem mijn leven lang dankbaar.Hij had ons aan kunnen wijzen en dan waren we zeker dood geschoten.

Een keer was ik op de wc en heb even gedachte gehad om door het raampje te vluchten. Ik heb het maar niet gedaan. Ze hadden me zeker weer te pakken gekregen en meteen doodgeschoten.  Ik ging even op de rand van de tafel zitten waarop de mitrailleur stond. Deze viel om en toen werd mijn linker oor kapot geslagen. 

We mochten de hele tijd niet met elkaar praten, zodoende wisten we niet wat  er boven gebeurde in de raadszaal. Mijn zus kwam een paar keer huilend eten brengen. Ook met haar mocht ik niet praten.Dinsdag omstreeks zeven uur kwamen de Duitsers naar beneden en werden er 10 namen af geroepen, ik was er niet bij. Wij hebben ze niet meer terug gezien. Later hoorden we wat er met hun gebeurd was. Om 21.00 uur moesten wij naar buiten en tussen twee rijen SSers door een overval wagen in. We wisten niet waar  we naar toe gingen. Het bleek Vught te zijn. In Vught hebben we het redelijk goed gehad, wij zaten in niet zware afdeling. Ik heb verschillende keren gezien, dat er zomaar mensen doodgeschoten werden.

Nol van Kruisbergenis op 24 juli 1943 vrij gelaten.

Johannes W.Megens

Boven Leeuwen, Meubelmaker, ongehuwd, 22 jaar. Uit Vught teruggekeerd op 5 augustus 1943.

Theodorus J.A. Oremus,

Beneden Leeuwen. Boekhouder, gehuwd, 37 jaar. Uit Vught teruggekeerd op 22 mei 1943.

Albertus J.d. Reuver

Boven Leeuwen, Meubelmaker, ongehuwd, 22 jaar, Uit Vught teruggekeerd op 19 mei 1943.

 

Wilhelm Salet

Beneden Leeuwen, Meubelfabrikant. Meubelfabriek  Gebr.Salet, gehuwd, 53 jaar, Uit Vught teruggekeerd op 10 augustus 1943.

Gerardus M.Walraven

Beneden Leeuwen, Meubelfabrikant Walraven & Bevers, ongehuwd, 23 jaar. Uit Vught teruggekeerd 12 juni 1943. (Jongste broer van Jan Walraven)

 

Herbegraven in de Calvarieberg
Eerste inrichting calvarieberg te Beneden Leeuwen
Calvarieberg oorlogsmonument, Beneden Leeuwen.Hier liggen 3 slachtoffers van de Appril-Meistaking begraven
Begraafplaats 3 slachtoffers van de April-Meistaking 1943
Vermelde namen van het bovenstaande monument
Monument met kruisbeeld op de Calvarieberg, Beneden Leeuwen
Herdenkingsmonument April-meistaking 1943 aan de rechter zijkant van de parochiekerk te Beneden Leeuwen